Son yıllarda hem kamu hem de özel sektör sağlık hizmetlerine önemli yatırımlar yapmıştır. Bu yatırımlarla beraber teknolojide yaşanan gelişmeler, küreselleşme olgusu, toplumun daha bilinçli hale gelmesi, toplumun sağlık hizmetlerinden olan beklentilerinin artması gibi birçok etmen sağlık sektöründe rekabeti ve kaliteyi ön plana çıkartmıştır. Bu durum nitelikli sağlık profesyonellerine olan ihtiyacı daha da arttırmıştır. Sağlık Kurumları İşletmeciliği programımızda bu ihtiyacı karşılamaya yönelik olarak eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Sağlık Kurumları İşletmeciliği programından mezun öğrencilerimiz, sağlık kurumlarının hasta hizmetleri, halkla ilişkiler, pazarlama, satın alma, muhasebe, medikal muhasebe gibi birimlerinde istihdam edilmektedir.  
 
 
   
 
 
Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı

Etiket: Bölüm Başkanının Mesajı