MİSYON

Sağlık hizmetlerinin kaliteli, verimli ve kesintisiz olarak sunulabilmesi için, gerekli olan işletmecilik bilgi ve becerilerine sahip aynı zamanda ekip çalışmasına uyumlu bireyleri sağlık sektörüne kazandırmaktır.   

 

VİZYON

Çağın gereklerine uygun eğitim veren ve ülkemiz sağlık sisteminin gelişimine katkıda bulunacak nitelikli bireyler yetiştiren saygın bir bölüm olmaktır.

Etiket: Misyon ve Vizyon